تبلیغات
ღ♥ღ - ××غریبی پروبالم را سوخت××

ღ♥ღ


2+2=5 کی به کیه؟

كاش وقتی زندگی فرصت دهد گاهی از پروانه ها یادی كنیم

كاش بخشی از زمان خویش را وقف قسمت كردن شادی كنیم

كاش وقتی آسمان بارانی است از زلال چشمهایش تر شویم

وقت پاییز از هجوم تند باد كاش مثل پونه ها پرپر شویم

كاش وقتی چشم هایی ابری اند ما بخود آییم و رفتاری كنیم

از نگاه زرد گلدان هایمان كاش با رغبت پرستاری كنیم

كاش دلتنگ شقایق ها شویم برنگاه سرخ شان عادت كنیم

كاش آن شبها كه تنها می شویم با خدای یاس ها خلوت كنیم

كاش گاهی در مسیر زندگی باری از دوش نگاهی كم كنیم

فاصله ها را میان خویشتن با خطوط دوستی مبهم كنیم

كاش با چشمانمان عهدی كنیم وقتی از اینجا به دریا می رویم

جای بازی با صدای موج ها درد های آبی اش را بشنویم

كاش مثل آب مثل چشمه سار گونه نیلوفری را تر كنیم

ماهمه روزی از اینجا می رویم كاش این پرواز را باور كنیم!

******************************************

اهل کوچه همه رفتند ولی ما ماندیم

حقمان است اگر بی کس و تنها ماندیم

هیچ تقصیر کسی نیست اگر رنجوریم

روشنی هست خدا هست ولی ما کوریم

******************************************

56789101112131415161718