تبلیغات
ღ♥ღ - چیزهایی را باید گفت...

ღ♥ღ


2+2=5 کی به کیه؟

این آخـــــــــــــرین بارم بود !دیگر احســـــــــــاســـم را ؛برای کسی عریان نمیکنم .صـــــــــــداقت ، .....یعنی : حماقت ... !!!

...............................................................

سر خاک من...!!

اونی که بیشتر از همه اذیتم کرد بیشتر گریه میکنه...!!اونی که نخواست ما رو بالاخره میاد دیدن جسدم...!!اونی که حتی نمیخواست دستمو بگیره زیر تابوتمو گرفته...!!اونی که سلام نمیکرد میاد برا خدافظی...!!عجب روزیه اون روز...!!حیف كه اون موقع خودم نیستم...!

خُــــدایـــا ...


ایــــن که میگَــــن اَز رَ گــــِ گَـــــــردَن نَـــــزدیــــک تَــــری دَر حَــــدِ دَرک و فَـــــهم مَن نیســـت ...


فَقَــط میشــــه 1 دیقـــه بیـــای بَغَـــلم کُـــنی؟؟؟

56789101112131415161718