تبلیغات
ღ♥ღ - غم یک مترسک

ღ♥ღ


2+2=5 کی به کیه؟


ه می گوید...

........مترسک....

.............در دل آتش نمیسوزد.....

که آتش در دلش میتازد و .....

.....................لب بر نگاه خسته از شب....

..........................................تا ابد........

.................................................آهسته میدوزد......

که میداند....

........مترسک......

.............تا سحر.......

..................هر شام......

.......................چگونه شانه های مرگ را ......


..............................................دلخسته می بوسد....

و بی پروا ....

........از این هذیان......

.................دمادم......

........................ تخته نرد عاشقی......

......................................... با درد می بازد........

که میداند ....

.......مترسک .......

..........از غم هجران آن چشمان مهرویت....

......................................شبانگه......

..................................................تا فلق....

.......................................................پیوسته بی تاب است....

که می فهمد....

.........غم درد مترسک را....

...................که پنداری....

........................که از کاه است و از گونی....

...........................................و لیکن در دلش......

.................................................. آه جگر سوز است و...

.........................................................آهش عالمی تاریک میسازد....

چه میفهمی.....

..........غم درد مترسک را....

.........................چه میفهمی......!!!!

56789101112131415161718