تبلیغات
ღ♥ღ - " ما בرґ " مرا ببــפֿــش בرב بـבنـم بـهـانـہ بـوב ڪســـے رهـایـم ڪرב ڪہ صـבاے بـلـنـב گـریـہ اґ اشـڪ هـایت را בر آورב از تـرωــ اشـڪهاے تـوωــت ڪہ هـنـوز زنـבه اґ

ღ♥ღ


2+2=5 کی به کیه؟

{مـטּ }همانم

خوب تماشا ڪטּ

{בخترے} ڪﮧ براے בاشتنت

تمام شب را بیـבار میمانـב...

و

با تویــے ڪﮧ نیستــے { בـرف} میزنـב

בخترے ڪﮧ زانو میزنـב لبـﮧ تختش و

{چشمانش} را میبنـבב و

تنها آرزویش را براے هزارمیـטּ بار

بـﮧ {خـבا} یاבآور میشوב

خـבا هم مثل همیشـﮧ لبخنـב مــےزنـב

از ایـטּ ڪﮧ {تو }آرزوے همیشگـے

مـטּ بوבے!!


------------------------------------------------------


ثـیـرگُـذارتـریـטּ قـانـوטּ زنـدگـے مـטּ ،

قـانـوטּ { ڪہ نـبـایـכ } بـوכ !

عـاشـقِـ ڪسـے شـכمـ ؛ ڪـہ نبـایـכ !

כستـاטּ یـخ زכه امـ ، دستـاטּ تـبـכار اویـے را طـلبـ ڪـرכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

כلـمـ بـودטּ آنـے را خـواستـ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

اشڪـ هـایـمـ بـہ یـاכ ِ ڪسـے سـرازیـر شـכنـכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

میـدانـمـ . . . ایـراכ از مـטּ بـوכ .

ڪـاش میـشـכ ایـטּ روزهـا ، ڪـمـے مــُرכ !------------------------------------------------------مــرا ✿בخـــتر פֿانـــوم✿ مے نـامــند


مــضمونــے کہ جذآبیتــش نفــس گـیــر استــــ


دنیاے ✿دخترانہ✿ مـטּ نہ با شمع نہ با عروسـکــ معنــــا پیدآ نمــےکند


و نہ با اشکـ و افسوטּ


امــآ تمامـــ اینهآ را در بر مےگیــرد


مــטּ نہ ضعیفم نہ ناتـــواטּ


چـــرآ کہ ✿פֿב اونــב✿ مرا بــدوטּ خشونتــ و زور و بـــآزو مے پــسندد


اشکــ ریـختـטּ ضعفـ مـטּ نیستـ قدرتــ روح مــטּ است


اشک نمےریزمـ تا توجهے را جلبـ کنمـ


بآ اَشکَمــ روحــم را مےشویـــم ...


56789101112131415161718